Coaching en intervisie

Chi ku Cha - aanbod

Coaching en intervisie

Coaching en intervisie zijn allebei instrumenten die gebruikt kunnen worden als ondersteuning van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Coaching vindt doorgaans in een 1-op-1 relatie plaats en intervisie in een kleine groep met een vast aantal deelnemers.

In coaching doet een persoon een beroep op de begeleider (de coach) om hem/haar te ondersteunen bij het zelf oplossen van persoonlijke of functiegerichte vraagstukken. De coach creëert voorwaarden en moedigt aan.

In intervisie doet een persoon een beroep op andere deelnemers in de groep om mee te denken over vraagstukken en knelpunten uit zijn of haar eigen leef- en werksituatie. Deelnemers stellen vragen om zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.

Ons aanbod op hoofdlijnen:

Persoonlijke coaching voor leidinggevenden

Doel: inzicht krijgen over hoe in balans te komen en te blijven en vitaal en geïnspireerd te zijn.

In drie gesprekken krijgt de leidinggevende zicht op:

  • waar hij/zij staat in het leven, in het werk
  • de redenen die bepalen op welke plek hij/zij staat en hoe de (on)balans is
  • wat hij/zij dient te doen om balans, vitaliteit en inspiratie te verwerven en te houden

Het eerste gesprek duurt een uur. De twee andere gesprekken anderhalf uur. De gesprekken vinden plaats in een periode van 3 weken. Kosten op aanvraag.

Intervisie t.b.v. directie of managementteams

Doel: leren van elkaars werkproblemen met oog voor elkaars leerproces, leren gebruik te maken van de beschikbare kennis en ervaring van collega’s en oefenen van collegiale coaching.

In drie bijeenkomsten krijgen een directie en/of MT team zicht op:

  • wat intervisie inhoudt en wat het doel ervan is
  • welke houding wenselijk is voor een goede intervisie
  • de werkwijze binnen een intervisie
  • de leerdoelen en wensen van alle deelnemers in de intervisie
  • hoe het intervisieproces verloopt

De begeleider is supervisor van het intervisie proces. De begeleider zit dus buiten de groep. Hij/zij ondersteunt het proces en als hij/zij leermomenten ziet, intervenieert hij/zij en geeft inzicht. De sessies duren maximaal 2 uur en vinden plaats binnen een periode van 3 weken. Het aantal deelnemers is maximaal 6. Kosten op aanvraag.