Functionele trainingen

Chi ku Cha - aanbod

Functionele trainingen

Functionele trainingen zijn doorgaans in-company trainingen waarvan de inhoud, tijdsduur, groepsgrootte en kosten met de opdrachtgever worden afgestemd.

Oefenen met werkvormen” en “Productontwikkeling” kunnen desgewenst ook 1 op 1 plaatsvinden.

Ons aanbod op hoofdlijnen:

Gedraggericht leidinggeven

Dit 4-daagse programma is bestemd voor leidinggevend kader dat versterkt wil worden om op affectieve en effectieve wijze werkbegeleiding te geven, waarderend op te treden bij gewenst gedrag, functioneringsgesprekken te voeren en corrigerend op te treden bij ongewenst gedrag.

Het programma bestaat uit een 3daagse training met een terugkomdag. Op de terugkomdag geven de deelnemers aan welke vervolgstappen nodig zijn om de voorwaarden voor henzelf en in de organisatie te waarborgen. De groepsgrootte is maximaal 14 personen. Er wordt gewerkt met 2 trainers.

Resultaat van de training is dat deelnemers:

 • Inzicht hebben in eigen gedrag en patronen en het effect hiervan op anderen en de organisatie.
 • Inzicht hebben over hoe eigen gedrag en patronen te doorbreken en te vernieuwen.
 • Feedback kunnen geven en ontvangen.
 • Het ‘stop-welkom’ instrument kunnen hanteren.
 • Kunnen aangeven waar ze staan en wat ze nodig hebben.

Gezond leidinggeven en communiceren voor bestuur, directie en/of managementteams

In veel organisaties komen gedragspatronen voor die de situatie in een organisatie ongezond maken. Voor de hoogste leiding is het dan van belang om te onderzoeken wat gezondheid in de organisatie kan bewerkstelligen.

Wat betekent het om gezond te zijn, gezond leiding te geven en te communiceren. Pas als de hoogste leiding gezond leidinggeeft en communiceert, kan hij/zij dat doorgeven aan de andere leidinggevenden en het overige personeel.

In een intensief trainingsweekeinde van 7 dagdelen met aandacht voor oefening, dialoog, reflectie en theorie komen aspecten van gezond leven, leidinggeven en communiceren aan bod. We noemen onder meer:

 • Reflectie op eigen gedrag en functioneren
 • Innerlijke leiding als voorwaarde voor leiderschap
 • (H)(er)kennen van kernkwaliteiten, gedrag- en leerstijlen van mensen
 • Kwaliteit van leidinggeven
 • Met hart en ziel werken

Uit de training komen verschillende opdrachten die in de praktijk van het leidinggeven moeten worden uitgevoerd. De uitvoering wordt gemonitord. De groepsgrootte is maximaal 8 personen en er wordt afwisselend gewerkt met 1 of 2 trainers.

Aan de slag als interne trainer/coach

Het programma is bestemd voor mensen die in een organisatie/school/instelling als interne trainer/coach aan de slag willen om adequaat gedrag in het team/bij de medewerkers te ontwikkelen. Deze personen hebben minimaal een hbo niveau en een agogische achtergrond, ervaring met groepsdynamica en inzicht in psychosociale factoren in gedrag. Aan het programma gaat een intake vooraf. Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen onder begeleiding van 2 trainers.

Het programma duurt 5 dagen, waarbij de deelnemers werken van 8 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds en bij voorkeur overnachten.

Vijf thema’s komen aan bod:

 1. Werken in het leerprincipe
 2. Paradigma’s, waarden en oordelen
 3. Van inwikkelen naar ontwikkelen
 4. Afweermechanismen, projectie en overdracht
 5. Helen – Hulp – Helpen ontwikkelen

Belangrijke (deel)onderwerpen zijn: waardeontwikkeling, reflectie op eigen handelen, bejegening vanuit het hart, 4 elementen van Jung, leerstijlen en kernkwaliteiten, gedrag- en communicatiestijlen, geven en ontvangen van feedback.

Deelnemers trainen zichzelf om vervolgens anderen (collega’s) te trainen (three person teaching) en te coachen. Tijdens het programma start men (gezamenlijk) met het samenstellen van een handleiding op basis van eigen leerervaringen, casuïstiek en presentaties. De handleiding kan na afloop van de training met onze steun verder worden uitgewerkt binnen de eigen werkcontext. Tevens kunnen de groepsleden met behulp van intervisie elkaar blijven steunen en versterken.

Oefenen met werkvormen

Deze training is bestemd voor mensen die zich (verder) willen verdiepen in werkvormen die ze als trainer kunnen gebruiken. In blokken van 1 ½ dag (indien gewenst in het weekeinde) worden werkvormen uitgewerkt in verschillende lagen van betekenis. De deelnemers geven zelf aan wat ze uit de werkvorm halen en hoe ze de werkvorm gebruiken, vertalen naar interventies. Er volgt een periode van toepassing, waarna de werkvorm in een volgend blok van 1 ½ dag definitief kan worden uitgewerkt, gekoppeld aan specifieke situaties en doelgroepen.

Productontwikkeling

Deelnemers die op basis van het leerprincipe producten willen ontwikkelen kunnen dat bij ons doen. Door middel van miniwerkconferenties kunnen wij ondersteuning geven bij het maken van producten in de vorm van trainingsprogramma’s, materialen, oefenvormen, leeractiviteiten, methodieken, etc.