Leraar zijn in het leerprincipe

Chi ku Cha - principieel leren

Leraar zijn in het leerprincipe

Een leraar die betekenis geeft aan het leerprincipe stelt zich als leerling op.

‘Leerling zijn’ vraagt om reflectief leren. Reflectief leren is gericht op het begrijpen van eigen waarden, normen, doelen en belangen. Het gaat over leren rond achtergronden, vooronderstellingen en doelstellingen van persoonlijk en professioneel handelen om deze zodoende te verbeteren. Dit betekent dat de leraar bewust dient te zijn van eigen gedrag, paradigma’s, projectie en overdracht. De leraar kijkt kritisch naar de eigen schijnbare vanzelfsprekendheden en beperkende opvattingen en mentale modellen, die zijn houding en gedrag bepalen.

Als leerling weet de leraar dat kennis van buitenaf door binnenin bepaald wordt. Niet voor niets spreken we van een leerling met een ’talenknobbel of wiskunde knobbel’. Een leraar accepteert dat alle potentie tot leren al in de leerling aanwezig is. Dit betekent dat hij accepteert dat kennis van buitenaf beperkt is.

Indien wij als leraar vanuit die acceptatie leerprocessen begeleiden, dan zetten wij wat wij zelf geleerd hebben in, om anderen te helpen uit het geleerde hun eigen voordeel te halen. Wij stellen ons niet op alsof meer weten gelijk is aan beter weten.

Wij durven, als leraar, instrument te zijn van de lesstof! De lesstof speelt door ons heen en wordt dan instrument waar de leerling mee kan spelen.

De interactie tussen leraar, leerling en de lesstof hoort vrijheid te geven om te leren.