Leven is leren en leren is leven

Chi ku Cha - principieel leren

Leven is leren en leren is leven

Mensen hebben vanaf de geboorte het vermogen om te leren wat ze nodig hebben om te kunnen (over)leven. Ze leren voelen, drinken, eten, grijpen, kruipen, zitten, staan, lopen, communiceren door o.a. te huilen, te wijzen en te praten.

Ze zijn nieuwsgierig en gaan op onderzoek uit. Het leren gebeurt soms in een fractie van een seconde, voornamelijk door ervaringen die vaak onbewust worden opgeslagen. Mensen hebben dus het vermogen om te leren op een vanzelfsprekende manier. De mens heeft behoeften die hij wil vervullen en dat zet aan tot leren.

Peter Senge vat heel mooi samen wat wij de essentie van leren vinden:

Real learning gets to the heart of what it means to be human.

  • Through learning we re-create ourselves.
  • Through learning we become able to do something we never were able to do.
  • Through learning we re-perceive the world and our relation with it.
  • Through learning we extend our capacity to create, to be part of the generative process of life.

Peter Senge, The fifth discipline, 1990

Leven op aarde is lerend groeien naar psychische zelfstandigheid.

Leren is verwerken van (positieve en negatieve) ervaringen. Vanwege ons vermijdingsgedrag missen wij veel leermomenten in negatieve, pijnlijke ervaringen. Vermijdingsgedrag heeft te maken met de strategieën die mensen kiezen om te overleven. Een sterke overlevingsstrategie is dat mensen pijn en afwijzing vermijden en zich op een zodanige manier gaan gedragen dat ze die pijn of afwijzing niet meer voelen.

Je gedragen om geen pijn te voelen noemen wij jezelf in-wikkelen. Als je daarmee stopt en met verwerking begint, ben je aan het leren. Leren is inherent aan ont-wikkelen. Op het moment dat de mens dat ontdekt kan persoonlijke ontwikkeling beginnen.

Leren dient het eigen leervermogen te vergroten en het vermogen tot waarneming en (zelf)reflectie te ontwikkelen en versterken. Dit vermogen is belangrijk in het opdoen van levenservaring en de bewustwording van menszijn.

Saint Exupery…If you want to build a ship, don’t drum up the women and men to gather wood, divide the work and give orders. Instead teach them to yearn for the vast and endless sea…

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)