Missie en werkwijze

Chi ku Cha - visie, missie en werkwijze

Missie en werkwijze: leerling zijn

De Chi ku Cha staat symbool voor onze visie, missie en de manier waarop wij willen werken met deelnemers in onze school voor principieel leren. In onze school willen wij deelnemers leren dat zij pas leidinggevenden, trainers, coaches en/of begeleiders kunnen zijn, als ze bereid zijn leerling te zijn.

Wij willen onze grondgedachte, onze kennis en kunde delen met iedereen die bereid is om samen met ons leerling te zijn. Wij geven steun aan mensen die hun potentie tot volle ontwikkeling willen brengen. Hiervoor is nodig dat bestaande gedragspatronen, die ontwikkeling blokkeren, worden doorbroken.

Zo vinden wij alibigedrag een uitingsvorm van een pijnpatroon rondom meester – slaaf/dader – slachtoffer verhoudingen. Alibigedrag houdt heel in het kort in dat men buiten zichzelf een oorzaak of excuus zoekt voor het eigen handelen. Wie zelf nog volop vast zit in alibigedrag verliest als leraar aan geloofwaardigheid. Wij zetten ons in om gedragspatronen te helpen doorbreken.

In onze school leren we van en met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en onlosmakelijke verbondenheid. We vragen commitment, openheid en inzet. Er is veel ruimte voor verwondering en reflectie. Het leren is gericht op het begrijpen van eigen normen, doelen en belangen. De deelnemers leren hun eigen houding en vaardigheden te onderzoeken en te ontwikkelen.

Deelnemers kunnen onze school benutten om tot creatie van eigen producten/ werk(vormen) te komen in welke sector dan ook, zoals overheid, onderwijs, gezondheidszorg, welzijnswerk en bedrijfsleven.

Voorbeelden van producten/werk(vormen) zijn:

  • Een vernieuwd schoolplan
  • Een opvoedingsmethode
  • Een communicatiestijl
  • Visie- en strategieontwikkeling

Wij willen graag dat de deelnemers samen met ons de school verder ontwikkelen en het gedachtegoed verspreiden.