Wat is een volledig principe®?

Chi ku Cha - principieel leren

Wat is een volledig principe®?

Een volledig principe® bestaat uit drie componenten, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Samen zijn zij volledig. Tussen de drie componenten is een dynamisch proces. We zeggen dat de 1e en de 2e component elkaar ontmoeten in de 3e, een zogenaamde ontmoetingsplaats. Hier zijn de twee componenten met elkaar èn met de ontmoetingsplaats zelf in interactie. De ontmoetingsplaats is dus het moment waarop, de plek waar de interactie plaatsvindt en tegelijkertijd de interactie zelf. Component 1 en 2 zijn tegengesteld en gelijk aan elkaar.

Iedere component is op zichzelf te kenschetsen, maar dient ook geschetst te zijn in relatie tot de twee andere.

afbeelding principe

Stel dat component 1 zwart van kleur is en component 2 wit.

In de ontmoetingsplaats blijven de oorspronkelijke kleuren intact.

In het dynamische proces ziet men dat in het zwarte component wit ontstaat en in het witte zwart. Vervolgens zal in het wit van het zwart weer zwart ontstaan en zo verder, totdat in al het witte zwart zit en in al het zwarte wit. De richting van dit proces is dat de oorspronkelijk van elkaar te onderscheiden componenten, die tegengesteld lijken, samenvallen en uiteindelijk identiek zijn!

Voorbeelden van volledige principes®:

afbeelding voorbeelden volledige principes®