Wat is principieel leren?

Chi ku Cha - principieel leren

Wat is principieel leren?

Principieel leren vindt plaats in en op basis van het volledig leerprincipe.

afbeelding leerprincipe

In het volledig leerprincipe is sprake van interactie tussen de drie componenten: leraar, leerling en lesstof. De dynamiek in het leerprincipe gaat over de verhouding tussen de leraar en de leerling, de leraar/de leerling en de lesstof.

Een persoon kan pas leraar zijn als hij bereid is om in de leerling een leraar te zien en te bevestigen en bereid is de lesstof te zien als een ontmoetingsplaats, waar zich het dynamische proces van leraar en leerling zijn afspeelt. De ontmoetingsplaats is de lesstof èn de plaats en tijd waar de interactie – het leren – plaats vindt.