Workshops

Chi ku Cha - aanbod

Workshops

In een workshop creëren wij een situatie waarin iedere deelnemer persoonlijk betrokken is. In deze situatie doen de deelnemers ervaringen op die voeding zijn voor zinvol leren, zowel intellectueel als emotioneel. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het trekken van lessen uit het geleerde (noot).

Workshops bieden wij in-company aan. Inhoud en kosten worden afgestemd met de opdrachtgever.

Ons aanbod op hoofdlijnen:

“Stress” of “happiness” in het werk voor teams (1)

Doel: inzicht krijgen en ervaring opdoen over wat stress is, wat het met je doet en hoe stress te voorkomen.

In een lezing en miniworkshop van twee uur komen interne en externe stress factoren aan bod en de ruimte die werknemers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en zich te ontwikkelen.

“Stress” of “happiness” in het werk voor teams (2): de dagelijkse praktijk

Doel: samen verbeteren van de werkplek en werkmethoden, zodat iedereen “gelukkig” is in het werk en de prestaties verbeteren.

De opgedane kennis en ervaring uit de workshop gebruiken de medewerkers om voor henzelf een betere werkplek, zowel materieel als gevoelsmatig en geestelijk, te creëren. De begeleider geeft leiding aan en houdt toezicht op het proces. De tijdsduur is afhankelijk van het aantal medewerkers en afdelingen.

Teamdag: Samen op Weg, werken is een deel van je leven

Doel: samen in een team een toon vinden waarin een ieder zijn/haar bijdrage en verantwoordelijkheid heeft in het “Samen op Weg” als organisatie.

De teamdag duurt een dag en is inclusief een gezamenlijke lunch.

Vragen die aan bod komen:

  • Wat houdt “Samen op Weg” in?
  • Welke kernwaarden vormen het fundament binnen de organisatie?
  • Hoe maakt en houdt het team kernwaarden levend?
  • Hoe zet ieder teamlid afzonderlijk zich in? Wat is ieders bijdrage?
  • Hoe blijft ieder teamlid zijn bijdrage leveren, los van wat anderen doen?
  • Hoe is ieders ontwikkeling dienstbaar aan het proces van samen op weg?

Overige workshops

Op verzoek worden workshops op maat verzorgd rondom onderwerpen als samenwerken en communicatie, vernieuwing in de organisatie en dienstverlening.

 

Noot:

Definitie van de workshopmethode volgens Pierre Casse, Academic Dean of the Berlin School of Creative Leadership.