Wat is haptonomische begeleiding?

header-wat-is-haptonomische-begeleiding

Bij haptonomische begeleiding staat het gevoelscontact (affectie) centraal. De cliënt leert het eigen gevoel te herkennen en aan te spreken om zo zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hoe het leven geleefd wordt. De cliënt ontdekt waar weerstanden liggen en hoe hij deze kan overwinnen. Hierbij is het uiteraard belangrijk dat de cliënt actief deelneemt aan de behandeling.

Een mens legt in zijn leven talloze contacten en wisselt daarbij veel informatie uit. Tijdens deze zogenoemde interacties maakt een mens – al dan niet bewust -telkens weer opnieuw persoonlijke keuzes en neemt hij of zij stelling.

In onze prestatiegerichte maatschappij hebben we de neiging om keuzes te maken die onze omgeving van ons verwacht of die wenselijk worden geacht. Het is daarbij niet vanzelfsprekend dat wij luisteren naar wat wij diep in onszelf voelen en kiezen voor wat echt bij ons past. Als we ons steeds aanpassen aan wat men van ons verwacht, raken we er zelf van overtuigd dat het zo hoort. Hierdoor wordt het op latere leeftijd moeilijker om te ervaren wat nu eigen is en wat niet.

Hierin kan de kiem liggen voor stoornissen in het persoonlijke leven en in het menselijk welbevinden. Dit komt dan tot uitdrukking in allerlei lichamelijke en psychische klachten. Anders gezegd: als je jezelf niet bent, dan ben je niet meer heel en dus uit balans.

Lees meer over